آزمونيار

معرفي

يكي از مهمترين نياز هاي آموزشي هر موسسه، آزمون سنجي و اعلام نتايج به فراگيران و خانواده آنها است. نحوه برگزاري آزمون ها نيز دگرگون شده اند و ديگر روش هاي سنتي پاسخگو نمي باشند. در اين سالها عوامل زيادي در تغيير نحوه برگزاري و انتظارات از يك آزمون تاثير داشته است كه برخي از آنها عبارتند از :
 • نياز به پاسخگويي سريع و اعلام فوري نتايج : فراگيران و خانواده آنها انتظار آن را دارند كه در كمترين زمان پس از اتمام جلسه آزمون، نتايج زحمات خود و يا فرزندان خود را مشاهده نمايند تا سريعتر بتوانند براي روز هاي پيش رو برنامه ريزي كنند.
 • تنوع سوالات : انتظار مي رود كه با توجه به متنوع بودن منابع و طراحان كنكور ها و يا امتحان هاي پايان ترم موسسات آموزشي، سوالات ارائه شده در آزمون هاي هفتگي، ماهيانه و يا فصلي موسسات نيز از تنوع خوبي برخوردار باشد.
 • تجزيه و تحليل آزمون : با توجه به افزايش فراگيران و افزايش رقابت ها، زمان آنكه فراگيران تنها به دصد ها و نمرات خود اهميت مي دادند گذشته است بلكه اكنون نياز است او در كجاي جدول قرار دارد و نسبت به ديگر شركت كنندگان يا ميانگين هاي استاندارد كجا قرار دارد.
موارد فوق تنها بخشي از نياز هاي امروزه برگزاري يك آزمون است و با توجه به اين موارد شركت ايده پرداز تلاش كرده است سيستمي جامع براي مديريت و اجراي آزمون ها و اعلام نتايج به موسسات ارائه دهد. در اين راستا سامانه ازمونيار توليد شد و مي تواند فرايند برگزاري آزمون هاي تستي موسسات از توليد دفترچه سوالات و پاسخبرگ ها تا قرائت الكترونيك پاسخ هاي تستي و اعلام نتايج را بر عهده گيرد.
بخش هاي اين سامانه در ذيل معرفي مي شوند :
 1. آزمون ساز : اين بخش پاسخ به نياز تنوع سوالات در هر زمان است. با استفاده از اين بخش موسسات مي توانند انواع سوال هاي خود به علاوه سوال هاي جديد كه به صورت مستمر تعريف مي شوند را با درج معيار هاي گوناگون همچون درجه سختي، نوع سوال، نام طراح، منبع و... را در سيستم به همراه پاسخ هاي صحيح و غلط ( همراه با توضيح دلايل آنها ) درج نمايند و در هنگام برگزاري آزمون نسبت به گزينش دستي يا خودكار آنها براي توليد دفترچه آزمون اقدام نمايند.
 2. قرائت پاسخ ها ( با فناوري OMR ) : اين بخش به موسسات امكان قرائت پاسخبرگ هاي فراگيران بوسيله اسكنر هاي معمولي موجود در بازار را مي دهد. پاسخبرگ ها كافي است داراي باركد شماره فراگير ( توليد و چاپ شده بر روي پاسخبرگ توسط سامانه آزمونيار ) و پاسخ هاي فراگير باشد و پس از قرارگيري در اسكنر، پس از چند ثانيه قرائت و تصحيح شود.
 3. اعلام نتايج : پس از تصحيح پاسخبرگ ها، اين بخش به صورت خودكار پاسخ هاي فراگيران را با كليد سوالات بررسي مي كند و درصد و نمره وي را محاسبه خواهد كرد. همچنين با تكميل شدن قرائت ها، اين بخش بصورت خودكار رتبه و مقايسه هاي تحليلي را براي ارائه آماده مي كند.
 4. اطلاع رساني : در نهايت موسسات مي توانند از طريق اين سامانه، كارنامه فراگيران را بر روي وبسايت خود به صورت خودكار منتشر نمايند و يا هر كدام را چاپ و ارائه دهند.

راه اندازي سامانه

ايده پرداز چه چيزي ارائه مي دهد :
سيستمي با توانايي و قدرت مديريت امور تمامي جنبه هاي موسسات آموزشي. با نصب اين نرم افزار در مركز و در صورت وجود تمامي شعبه هاي يك آموزشگاه، آموزشيار امكان مديريت جامع و نظارت بر عملكرد روزانه را به مديران آموزشي خواهد داد. اين نرم افزار در تمامي زمينه هاي برنامه ريزي كلاس ها، تعيين اساتيد و مشخصات هر يك از كلاس ها تا ايجاد پرونده دانشجويان، ثبت نام آنها و اداره امور مالي موسسه ابزار و ماژول هاي خاص ارائه مي دهد.
موسسات آموزشي صاحب چه چيزي مي شوند :
با راه اندازي آموزشيار در موسسات آموزشي، تمام فرايند مديريت موسسه تحت پوشش يكپارچه قرار خواهد گرفت. اين سيستم در نقاط مختلف موسسه از جمله كانتر هاي ثبت نام، امور آموزشي، امور مالي و مديريت نصب مي شود تا ميان اين بخش ها هماهنگي هاي لحظه اي و خودكار صورت گيرد.
موسسات نياز به چه امكاناتي دارند :
آموزشيار قابليت فعاليت در تمامي موسسات آموزشي فارغ از نوع و گستردگي فعاليت هاي آنها را دارد و نياز هاي راه اندازي اين سيستم نيز منطبق بر ميزان فعاليت هاي موسسه خواهد بود. تا به امروز ايده پرداز در زمينه گستردگي كار به 3 روش ذيل عمل كرده است :
 • موسسات كوچك : اين نوع آموزشگاه ها مستقر در يك طبقه مي باشند و اغلب نياز دارند كه تنها يك كانتر ثبت نام از سيستم بهره گيرد. در اين موسسات تنها كافي است كانتر ثبت نام، دستگاهي با استاندارد هاي سخت افزاري متوسط را داشته باشد.
 • دستگاه كاربران : كامپيوتر هايي با حداقل مشخصات اعلام شده از سوي ايده پرداز كه با اتصال به شبكه داخلي دفتر و ارتباط با سرور تعيين شده به كاربران خود اجازه فعاليت جامع دهد.
 • موسسات متوسط : آموزشگاه هاي اين طبقه بندي اغلب در چند طبقه يك ساختمان فعاليت مي نمايند و نياز است كه نرم افزار بر چندين دستگاه و در بخش هاي مختلف نصب شود تا تمامي قسمت ها بتوانند با هماهنگي آني، به امور خود بپردازند. اين موسسات نياز خواهند داشت كه علاوه بر داشتن كامپيوتر هايي با استاندارد هاي سخت افزاري متوسط براي كاربران، جهت يكپارچه سازي اطلاعات كامپيوتري با حداقل امكانات را به عنوان سرور براي نصب پايگاه داده و نسخه سرور اموزشيار در اختيار داشته باشند.
 • - موسسات بزرگ : در اين طبقه بندي مي توان موسسات چند شعبه اي با صد ها ثبت نامي را قرار داد كه نياز است تمامي اين شعبات همواره با دفتر مركزي در حال انتقال اطلاعات لحظه اي باشند. اين گونه موسسات بر اساس تعداد شعبه ها، پراكندگي آنها و تعداد ثبت نام، لازم به تهيه سرور مورد نظر براي نگهداري داده ها در دفتر مركزي خواهند بود.

قابليت ها و مزايا

امكانات:
 1. تعريف طبقه بندي گروه ها ، رشته ها و دروس ، پودمان ها، پيمانه ها و ريز پيمانه ها با امكان چاپ هر كدام از آنها
 2. تعريف طراحان سوال و مشخص كردن زمينه طراحي سوال آنها و امكان جستجو در نام طراحان
 3. تعريف درجه سختي سوال
 4. تعريف ويژگي ها و رده بندي سوالات
 5. تعريف انواع سوال
 6. تعريف مدل بررسي
 7. تعريف خصوصيات طراحي
 8. و ضعيت و متون مربوط به سوالات
 9. ورود سوال به نرم افزار به تفكيك كد، رشته ، پودمان ، پيمانه و حتي ريزپيمانه
 10. ورود سوال ها همراه با تصوير و يا فرمول
 11. مشخص كردن پاسخ صحيح ، وارد كردن پاسخ تشريحي و رد گزينه هاي نادرست و مشخص كردن مرجع مطالعه سوال
 12. ورود تصاوير با پسوند bmp از محيط خارج نرم افزار
 13. تكميل و ويرايش شناسنامه ، متن، گزينه و اشكال در هر سوال
 14. گزارش گيري از هر سوال
 15. جستجوي كامل در سوالات
 16. چاپ تمامي جزئيات سوالات
 17. تعريف اطللاعات آزمون و مشخص كردن دروسي كه از آنها آزمون مي خواهيد توليد كنيد
 18. تعيين سوالات و محتوا به صورت انتخابي و يا به صورت اتوماتيك و تصادفي
 19. توليد دفترچه آزمون و مشاهده آن در محيط Microsoft office word
 20. توليد بسته آزمون
 21. مشاهده كاربران و سيستم و امكان حذف ، ويرايش و يا اضافه كردن كار بر جديد
 22. نمايش اطلاعات كليه كاربران
 23. تهيه گزارش از عملكرد هريك از كاربران و چاپ آنها توسط نرم افزار
 24. تعيين سطح دسترسي هر يك از كاربران به نرم افزار
 25. مشخص كردن و تعريف كاربران در قالب گروه ها (امكان گروه بندي كاربران )
 26. مشاهده عملكرد هر كاربر در سيستم توسط مديران

پياده سازي و استقرار

پياده سازي سامانه آزمونيار در 3 گام ذيل صورت مي گيرد :
گام اول :
شناخت نياز ها و گستردگي فعاليت هاي موسسه از مهمترين كار ها مي باشد تا بتوان بر اساس فرايند كاري موسسه و سطوح هر بخش منطبق بر نياز هر كدام از آنها سامانه را در محل نصب و پياده سازي نمود
گام دوم :
با توجه به نياز ها و بخش هاي گوناگون موسسه، پس از نصب نسخه سرور آموزشيار و پياده سازي پايگاه داده اصلي، مرحله نصب و راه اندازي نرم افزار بر سيستم هاي كاربران در بخش هاي مختلف و تعييت حيطه دسترسي آنها آغاز مي شود.
گام سوم :
گام نهايي آموزش و برقراري چند سناريو ثبت نام و اجراي فرايند روزانه موسسه است. در اين مرحله زير نظر كارشناسان پياده سازي ايده پرداز، موسسه در چندين نوبت اقدام به اجراي عمليات عادي خود را در سيستم خواهد كرد تا تمامي بخش ها با امكانات و ماژول هاي گوناگون آشتايي كاملي را پيدا كنند.
پس از پياده سازي سيستم در محل كارفرما و در چارچوب برنامه موافقت شده، مرحله استقرار پايان مي پذيرد و ارتباط ميان كارفرما و شركت ايده پرداز در مرحله پشتيباني دنبال مي شود. تمامي شرايط و مفاد پشتيباني از پيش تعيين شده و در مسير آن حركت خواهد كرد.

آموزش و پشتيباني

شركت ايده پرداز تنها پشتيباني فني سامانه رزرواسيون را بر عهده دارد و پشتيباني هاي گردشگري از جمله بررسي مسائل مسافران، كيفيت خدمات هتل ها، برخي از اشكالات پيش آمده پس از رزرو و اين قبيل موارد توسط كارگزار پشتيباني مي شوند و تمامي مفاد آن در قرارداد ميان آژانس ها و كارگزار پيش بيني شده است.
پشتيباني فني شامل خطاگيري و خطايابي، ميزباني وب و حل مشكلات سيستم ها مي باشد ( خطا از سوي مجري ) . افزودن خدمات جديد به سايت، بازيابي رمز هاي عبور، ورود اطلاعات، امور مربوط بهبهينه سازي سئو، تغيير ساختار سايت و صفحات، خريد و تمديد دامنه ها، امور مربوط به پين هاي بانكي، پيگيري و دريافت نماد اعتماد الكترونيك، اصلاح خطا هاي بوجود آمده توسط كارفرما و ساير موارد مشابه شامل هزينه هاي جانبي خواهد بود.
زمان بندي حل مسائل سيستمي بر اساس جدول ذيل خواهد بود
گروهشـــرحزمـــان
Aخطا هاي جدي نرم افزاري كه باعث ايجاد اختلال در نمايش سايت يا زررو عموم شود و از كار با سيستم جلوگيري نمايد3 روز
Bخطا هاي كوچك نرم افزاري كه در سيستم مشاهده مي شوند اما خطر فوري و جدي در نمايش سايت و رزرو خدمات از سوي عموم ايجاد ننمايد.4 الي 7 روز كاري
Cهر گونه تغيير و يا توسعه سيستمي7 روز كاري جهت بررسي و پس از آن اعلام زمان و هزينه لازم

سوالات متداول

 1. آيا نياز به پرداخت ضمانت مالي به كارگزار براي تهيه سيستم است ؟
  خير، هيچ گونه ضمانت مالي براي راه اندازي سامانه رزرواسيون هتل هاي لحظه اي بر روي سايت آژانسها و شركت هاي گردشگري نياز نخواهد بودو
 2. ارائه دهندگان هتل پشت اين سيستم چه شركت هايي هستند ؟
  ارائه دهندگان مطرح و مطمئن گوناگوني پشت اين سيستم مانند شركت هاي GTA و Kuoni هستند كه توسط شركت هاي داخلي و خارجي ارائه مي شوند.
 3. آيا مردم مستقيم مي توانند از طريق سايت آژانس خريد نمايند ؟
  بلي، فرايند خريد به عموم مردم به صورت 100% در دامنه آژانس انجام مي شود و مردم مي توانند با پرداخت آنلاين و ريالي از طريق كارت هاي شتاب خود به صورت لحظه اي هتل خود را رزرو و تاييديه آن ( واچر ) را فوري دريافت نمايند.
 4. مبالغ رزرو در كدام حساب واريز مي شوند ؟
  مبالغ رزرو در حساب كارگزار واريز مي شوند كه آژانس با آن قرارداد عقد كرده است و سهم آژانس به صورت دوره هاي 2 الي 3 هفته اي به حساب آنها واريز خواهد شد.
 5. چرا مبلغ رزرو وارد حساب آژانس نمي شود ؟
  به دو دليل ذيل :
  1. كارگزاران با پرداخت ضمانت هاي مالي سنگين دسترسي به اتصال مستقيم رزرواسيون را فعال مي نمايند و تنها روش براي عدم نياز به ضمانت مالي، واريز شدن مبلغ به حساب خود آنها است.
  2. سهم بيشتر مبلغ رزرو مربوط به كارگزار و هزينه هايي است كه آنها بايستي مستقيما به هتل پرداخت نمايند و هماهنگي براي ديافت اين مبالغ سنگين از هر يك از آژانس ها غير ممكن مي باشد
 6. كميسيون آژانس ها چقدر است ؟
  آژانس ها به صورت دوره اي مي توانند درصد كميسيون خود را اعلام و خود مشخص نمايند و سهم آنها بر اساس درصد هاي اعلام شده خودشان خواهد بود.
 7. چگونه مي توان رزرو هاي تاييد وابطال شده را بررسي كرد ؟
  شركت ايده پرداز پنل مديريت در اختيار هر يك از آژانس ها قرار مي دهد كه در آن مي توان تمامي رزرو ها، جستجو ها و اعضاي سايت خود را مشاهده و گزارش گيري نماييد.

محصولات آموزشي ايده پرداز

آموزشيار
آموزشيار
آموزشيار نرم افزاري جامع و يكپارچه براي مديريت امور مرتبط به انواع موسسات آموزشي است. تمامي موسسات فارغ از زمينه آموزشي خود مي توانند با استفاده از انواع فرم ها و ابزار هاي اين سيستم، جنبه هاي گوناگون مديريت آمورشي را ثبت، نظارت و گزارش گيري نمايند.
آزمونيار
آزمونيار
سامانه آزمونيار بستري براي مديريت و برگزاري فرايند آزمون هاي تستي است كه از توليد دفترچه سوالات، كارت ورود به جلسه و پاسخبرگ ها تا قرائت و تصحيح پاسخ هاي تستي و اعلام نتايج از طريق صدور آنلاين و آفلاين كارنامه هاي فراگيران را بر عهده مي گيرد
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.